רקע היסטורי אנשים ומשפחות הקלטות סרטים גלריית תמונות פרוטוקולים וחוזים ספר מבקרים
לחיצה על שם הנופל תעביר לדף יזכר באתר משרד הבטחון
אברמזון אריה
בן לאסתר ועמוס
נפל ב-ג' אלול תשנ"ז 5.9.1997
אברמזון יונתן
בן לאהבה ואריה
נפל בכ"ו תשרי תש"ט 29.10.1948
אורן אבשלום
בן לרינה ויוסף
נפל ב-כ"ט אב תשנ"ד 6.8.1994
אליוביץ יהודה
בן לברכה ואלחנן
נפל ב-ב' ניסן תרצ"ז 14.3.1937
אלישע יעקב
בן לאמה ואליהו
נפל ב-כ"ד אלול תש"יד 22.9.1954
בידץ שלמה
בן לדקלה ואורי
נפל ב-כ"ו תשרי תשל"ד 22.10.1973
בילט יצחק
בן לשפרה ויהודה
נפל ב-כ"ג אייר תשט"ו 15.5.1955
בלומברג יוסף
בן לשושנה ומשה
נפל ב-ב' סיון תש"ח 9.6.1948
בן ששון לונץ משה
בן לפריידל וברוך מנחם
נפל ב-ב' ניסן תרצ"ו 25.3.1936
גוטרמן משה
בן לשרה ואליהו
נפל ב-כ"ח אייר תשכ"ז 7.6.1967
גולן יניב
בן לחנה ויהודה
נפל ב-י"ח אב תשנ"ו 3.8.1996
גלר גדליהו
בן לפרידה ואריה
נפל ב-ב' ניסן תרצ"ז 14.3.1937
המאירי אברהם
בן למרים ואלימלך
נפל ב-י' אלול תשכ"ח 3.9.1968
כהן רפאל
בן לדבורה ויוסף
נפל ב-ב' סיון תש"ח 9.6.1948
כהן שגיא
בן לעדנה ומוריס
נפל ב-י"ח אב תשנ"ו 3.8.1996
לבקוב צבי
בן לסוניה ואלחנן
נפל ב-ט' אייר תש"ח 18.5.1948
לונץ מנחם
בן לבת-שבע ודב
נפל ב-י"ג ניסן תש"ד 6.4.1944
מוצניק דניאל
בן לחנה ויעקב
נפל ב-ב' סיון תש"ח 9.6.1948
מוקדי עוזי
בן לעליזה ועמוס
נפל ב-כ"ד סיון תשמ"ב 14.6.1982
סגל עזריה
בן לחיה ומאיר
נפל ב-י"א אייר תש"ח 20.5.1948
סלומון אברהם
בן לבתיה ויוסף
נפל ב-י"ח סיון תשמ"ב 9.6.1982
פיגה צבי
בן לרוזה ופרץ
נפל ב-ד' שבט תש"י 22.1.1950
פרץ ציון
בן למסעודה ועזיז
נפל ב-ב' כסלו תשמ"ב 28.11.1981
קוסטיצקי דוד
בן לצילה ומתתיהו
נפל ב-י"ז ניסן תשט"ו 9.4.1955
קורקין מנחם
בן לשולמית ויוסף
נפל בכ"א אייר תש"א 18.5.1941
קרנר דב
בן לטובה ואברהם
נפל ב-ד' ניסן תש"ח 13.4.1948
קרפס צבי
בן ליהודה
נפל ב-ו' תמוז תשכ"ה 6.7.1965
רזניק אברהם
בן לרחל וברוך
נפל ב-ו' אייר תש"ח 15.5.1948
שטרומוסר אבשלום
בן ליהודית ואליעזר
נפל ב-ב' סיון תש"ח 9.6.1948
שמושקין מנחם
בן לבתיה ושמואל
נפל בי"ד אדר א' תש"ח 24.2.1948
שני שיינוק עודד
בן לאיטה ושמואל
נפל ב-כ"ו אייר תשכ"ז 5.6.1967
שרון יצחק
בן לפסיה וגרשון
נפל ב-ט"ו כסלו תשכ"ב 23.11.1961
תמרי ישראל
בן לחיה ואברהם אשר
נפל ב-י"ד אייר תש"ח 23.5.1948
אודות הארכיון אודות האתר לזכר הנופלים צור קשר קישורים מפת אתר כל הזכויות שמורות לארכיון יבנאל על שם שרה ויצחק שרפמן